ส่งบทความเข้า Blogs (Free Version)

Home Group
Blogs
  Check
Servers
List
Domains
Domain
Mapping
New
Post
Create
Blogs

Username  Spin ได้เช่น {user1|user2|user3}
Password  
Title  Spin ได้
Article บทความสามารถ Spin ได้ เช่น {ผมรักคุณ|ฉันรักคุณ|ผมรักเธอ} และ สามารถ Spin ซ้อนได้ เช่น { {} {} {} }
Category  
Tags  
Blog URL For example
subdomain.domain.com
subdomain.domain2.com
subdomain.domain3.com
subdomain.domain4.com
ไม่ต้องใส่ http://
Auto Keyword  ค้นหาKeywordในบทความและใส่ลิงค์ในบทความให้โดยอัตโนมัตและสุ่มตำแหน่งใส่ให้
ถ้าไม่มี keywordในบทความ จะใส่ลิงค์ให้บันทัดบนสุด
 
Keyword Bold  ทำKeywordเป็นตัวหนา  
Keyword  
Keyword URL  
Publish Date สุ่มระยะวันให้แต่ละโพสต์ปรากฏและจะสุ่มเวลาให้ แนะนำให้ใช้ 45 วัน
เช่น คุณเลือก 45 วัน ระบบจะสุ่มให้แต่ละโพสต์ทยอยปรากฏภายใน 0-45 วันต่อไป
จะทำให้โพสไม่ปรากฏเร็วเกินไปและเป็นธรรมชาติเป็นผลดีทาง SEO